Nea Magoo Eriksson

Jag har valt att plugga grafisk form i ett år för att få lov att experimentera med olika kreativa uttryck och utveckla en starkare känsla för formgivning. Denna poesisamling har legat och samlat damm länge och jag har inte varit säker på vad jag ville göra med dikterna, om ens visa dem. Jag har försökt att hitta kärnan i texterna och sätta färg på det. För att försöka förtydliga ett dimmigt känslomönster och kanske hitta nya lärdomar på vägen. 

Nea.eriksson1@gmail.com