WATERMELON APETITE

THE WELL READ MAN

EXCHANGE RATE

BUS STOP BLUES

FÖRTÄRING

RING

TOMATO TRANCE

SEPARATE BEINGS

STICKY BUSINESS

MAMA MAGOO

SPRINGYDINGDONG

Nea Magoo Eriksson

Jag har valt att plugga grafisk form i ett år för att få lov att experimentera med olika kreativa uttryck och utveckla en starkare känsla för formgivning. Denna poesisamling har legat och samlat damm länge och jag har inte varit säker på vad jag ville göra med dikterna, om ens visa dem. Jag har försökt att hitta kärnan i texterna och sätta färg på det. För att försöka förtydliga ett dimmigt känslomönster och kanske hitta nya lärdomar på vägen. 

Nea.eriksson1@gmail.com